www

Hjemmesider og intranet

Hjemmesiden www.esbjergkommune.dk er en vigtig og integreret del af Esbjerg Kommunes ansigt udadtil. Her kan borgerne betjene sig selv 24 timer i døgnet.

Der er ca. 250 institutioner mv. i Esbjerg Kommune, der hver har en selvstændig hjemmeside.

Esbjerg Kommunes intranet, EKnet, kan tilgås af samtlige ansatte. Det er her medarbejderne kan orientere sig om, hvad der sker på arbejdspladsen.