Tøj

Tøj

Esbjerg Kommunes medarbejdere er en vigtig del af kommunens profil.

Uniformerede medarbejdere med meget borgerkontakt kan have godkendt logo på tøjet. Placering af logo skal være hensigtsmæssig og let læselig.

Da der er stor forskel på udformningen af beklædningsgenstande, er der ikke her i Designguiden fastsat regler for placering af logo.