EnergiMetropol logoer

EnergiMetropol

Esbjerg Kommune skal markedsføres som Danmarks Energimetropol. Til dette anvendes et logo for Energimetropol i 6 forskellige farver:

  

  

Logoet er et supplement, som skal bruges i de kampagner, publikationer, plakater mv. hvor der er relateret til energi, både erhvervsrettet og rettet mod den enkelte borger.

Energi skal i denne sammenhæng ikke kun forstås som olie-gas, regenerativ energi eller andre energiformer. Energi skal også tænkes i forhold til den enkelte borger i kommunen. Det kan være den energi, som borgeren får ved at benytte sig af kommunens rekreative områder, det kan være den energi borgeren får ved brugen af kommunens idrætsfaciliteter, det kan være kulturel energi, og det kan være den energi studerende tilfører byen, når de går på en af de 60 videregående uddannelser i kommunen.

Energimetropol-logoet kan aldrig erstatte kommunens logo, som altid skal benyttes.

Du kan læse mere om brugen af logoerne og eksempler på anvendelse her.

Det er en individuel vurdering fra sag til sag, om Energimetropol-logoet giver mening, og er du i tvivl bør du kontakte Kommunikation, der vejleder om logoet skal benyttes.

Download

EnergiMetropol - forskellige farver og fil-typer